СПРАВКА

Списък на най-популярните списания за 2006 г.

цена за
годишен абонамент

цена за
поръчки на стари броеве


ДАННИ ЗА ПЕРИОДИЧНОТО ИЗДАНИЕ


заглавие:

ISSN:

издател:

периодичност:


АБОНАМЕНТ

годишен абонамент
стари броеве том:
брой:


ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

име:
фирма:
телефон/факс:
e-mail:
адрес:
коментар: